Feestelijke opening van het zonnepanelendak op het Adelbert

We zijn trots dat Adelbert College Wassenaar de grootste groene energieleverancier van Wassenaar is! Met de ingebruikstelling van de 1250 stuks zonnepanelen is dit werkelijkheid geworden, de zonne-installatie werd afgelopen donderdag 6 oktober door de oud wethouder Ritske Bloemendaal en de nieuwe wethouder Aart van Sloten officieel geopend. De ceremonie vond uiteraard plaats op het dak met het doorknippen van het lint.
Voorafgaand aan de opening hadden leden van de WEC en andere genodigden zich verzameld in de aula van het Adelbert. Onder het genot van een hapje en een drankje gaf Bas Reuvers de schoolleider van het Adelbert en onze voorzitter van de WEC Daniël van Dongen een korte speech over de samenwerking en de totstandkoming van de zonne-installatie. Daarbij werd duidelijk dat samenwerking bij de verdere verduurzaming van Wassenaar bij dit soort projecten cruciaal is: het dak is deels op initiatief van de Schooldakrevolutie en de gemeente gerealiseerd. Waarbij de WEC het tweede deel van de installatie met hun leden voor haar rekening heeft genomen. Na de opening werd iedereen in gelegenheid gesteld de zonnepanelen op het dak zelf te kunnen bekijken.
De totale opbrengst van de zonne-installatie gaat boven verwachting, dit jaar zal de half miljoen Kilowatt worden overschreden, dat is goed voor meer dan 150 huishoudens die van stroom kunnen worden voorzien.