Wassenaarse Energie Coöperatie maakt lokale opwekking van duurzame energie succesvol

 

Met het ondertekenen van een intentieverklaring helpt de gemeente Wassenaar de Wassenaarse Energie Coöperatie op weg. De partijen hebben afspraken gemaakt om de komende tien jaar samen te werken. Wethouder Ritske Bloemendaal: ‘De WEC is een belangrijke partner voor de gemeente Wassenaar in de opgave om meer duurzame energie op te wekken.’

Niet ieder dak is geschikt om zonnepanelen op te leggen. De gemeente helpt mee om geschikte daken te vinden die de WEC kan exploiteren. Via de WEC kan iedere inwoner van Wassenaar investeren en gebruik maken van lokale groene stroom, of je nu wel of geen zonnepanelen op je eigen dak hebt.

De WEC is bedacht en opgezet door inwoners en omarmd binnen de Klimaattafel, het platform voor duurzame initiatieven in Wassenaar. Enthousiaste vrijwilligers richtten eind 2020 de WEC op met als doel om in Wassenaar op grote schaal zonne-energie op te wekken en te verkopen. Hernieuwbare energie uit zon en wind heeft de toekomst als alternatief voor fossiele brandstoffen als aardgas en aardolie.

Wethouder Bloemendaal: ‘Eigenaren en huurders warm maken om bij te dragen aan een duurzaam en toekomstbestendig Wassenaar. Dát is wat de Wassenaarse Energie Coöperatie doet. De gemeente omarmt dit en ondersteunt dit omdat het helpt de CO2 uitstoot omlaag te krijgen en klimaatverandering te vertragen. Het mooie van de WEC is dat hieruit weer tal van nieuwe energieprojecten kunnen ontstaan. Ik hoorde dat de initiatiefnemers met de eerste groep leden zo snel mogelijk een zonnedak in Wassenaar in gebruik willen nemen. Nog een reden dat we als gemeentebestuur zo enthousiast zijn: De WEC helpt ons om het tempo naar verduurzaming op te voeren. Want de energietransitie kan niet wachten. Ik zou daarom dan ook tegen iedereen in Wassenaar willen zeggen: word lid.

Inwoners kunnen zich aanmelden als lid. Bij elk nieuwe dak wordt aan leden gevraagd te investeren- met rendement natuurlijk.

 WEC intentieverklaring

De ondertekening van de intentieverklaring voor lokale duurzame energie door Ritske Bloemendaal, wethouder duurzaamheid gemeente Wassenaar (midden) en de bestuursleden van de Wassenaarse Energie Coöperatie: Daniel van Dongen, voorzitter (rechts) en Edward Verschoor, secretaris ( links).