Week 3:

De WEC verwelkomt haar Raad van Advies

De initiatiefnemers van de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC) zijn hard aan het werk om de grote daken van Wassenaar te voorzien van zonnepanelen om lokale groene stroom op te wekken. De coöperatie bestaat uit Wassenaarders.  Naast de initiatiefnemers van de WEC hebben zich inmiddels al ruim 20 geïnteresseerden gemeld om samen te kunnen investeren in verduurzaming van hun eigen dorp. Er lopen reeds gesprekken met meerdere dak eigenaren voor de opzet van de eerste projecten.

Ook beschikt de WEC sinds kort over een deskundige Raad van Advies. De Wassenaarders Sven Kramer en Marcel Beukeboom zullen het bestuur en de leden van de WEC van advies voorzien. De WEC is nog op zoek naar een derde lid van de Raad van Advies. Geïnteresseerden kunnen zich via het contactformulier melden.

Sven Kramer, directeur Duurzaamheid bij van Oord: ‘Energie is nu nog een product dat je afneemt van de grote energiebedrijven. Wat zou het mooi zijn als we als inwoners van Wassenaar onze eigen groene energie produceren! Zo zijn we minder afhankelijk van anderen en blijven de opbrengsten in Wassenaar.’

Marcel Beukeboom, Nederlands Klimaatgezant: ‘De transitie naar een duurzame samenleving is in volle gang. Als inwoner van Wassenaar kun je hier een actieve bijdrage aan leveren èn ervan mee genieten. De coöperatieve vorm betekent bovendien dat je zelf meebeslist.’

Elke inwoner van Wassenaar kan zich opgeven als geïnteresseerd lid van de WEC om deel te nemen aan (toekomstige) projecten. We houden alle leden op de hoogte van ontwikkelingen en geven leden prioriteit bij investeringsmogelijkheden. Aanmelden kan via het contactformulier.