Officiële opening van het grootste zonnepanelendak van Wassenaar

Afgelopen jaar zijn 1250 zonnepanelen geplaatst op het dak van het Adelbert College. Dit is tot stand
gekomen met het Adelbert College, de gemeente Wassenaar en de Wassenaarse Energie Coöperatie
(WEC).
Naast het feit dat het Adelbert College van duurzame stroom wordt voorzien, is dit project de
grootste groene energieleverancier van Wassenaar en levert inmiddels duurzame elektriciteit
equivalent aan circa 150 huishoudens! Een belangrijke en mooie ontwikkeling naar de verdere
verduurzaming van het Adelbert College en de gemeente Wassenaar.
Samenwerking met van der Valk Hotel
Eind 2021 kreeg het project een steun in de rug van Van der Valk Hotel Den Haag – Wassenaar in de
vorm van een lange-termijn samenwerkingsverband op het gebied van verduurzaming. Het
nieuwbouwproject van het hotel had te weinig dakoppervlak om met zonnepanelen volledig aan de
duurzaamheidsambities te kunnen voldoen. Daarop heeft Van der Valk besloten om de
zonnepanelen op het Adelbert College mede mogelijk te maken en zo ook bij te dragen aan
toekomstige WEC-projecten.
Mooie stap voor de Wassenaarse Energie Coöperatie (WEC)
De WEC heeft het afgelopen jaar in samenwerking met de gemeente en het Adelbert College
576 zonnepanelen geplaatst van de 1250. Hiermee wordt de volledige beschikbare dakruimte benut.
Dit is tot stand gekomen door participatie van onze 79 leden die ieder hebben geïnvesteerd in dit
project.
Als lid van de WEC kan je investeren in lokale groene stroom certificaten, of je nu wel of niet
zonnepanelen op je eigen dak hebt. We dragen op deze manier bij aan de energietransitie en creëren
tegelijkertijd een kans om te investeren in mooie duurzame projecten met een gezond rendement
voor onze leden.

6 oktober zal de officiële feestelijke opening gaan plaatsvinden in de aula van het Adelbert College.