Lidmaatschap

Investeer mee in een zonnedak

Je kan investeren vanaf 525 euro

Deel in de stroomverkoop

Je verdient je investering tenminste binnen 15 jaar terug

Voorwaarden

1. Je bent lid van de coöperatie en
2. je woont in de buurt van het zonnedak waarin je investeert

Hoe werkt het lidmaatschap

 • Als lid van de WEC is het mogelijk om te investeren in een van deze projecten, lidmaatschap is € 15,– per jaar. 
 • Investeren kan al vanaf € 525,– tot aan het aantal zon participaties dat op het project voor een lid beschikbaar is. 
 • De inschrijving voor de uitgifte van de participaties van het volgende project gaan binnenkort van start! 
 • Voor het opstarten van dit project hebben we tminimaal 100 leden nodig. 
 • De verwachting is dat we een rendement kunnen bieden van 4 tot 6% op je investering, 
 • Hierdoor verdien je binnen 8 tot 10 jaar je inleg terug. 
 • De totale looptijd van de zonne-participaties is circa 15 jaar
 • Tevens worden we ondersteund met een gegarandeerde 15-jarige SCE subsidie (SCE: Subsidie Coöperatieve Energieopwekking).

Wil jij ook dat Wassenaar meer  groene &, lokale energie gaat opwekken? Investeer dan in zonnepanelen op de grote daken in Wassenaar. Dat kan bij de Wassenaarse Energie Coöperatie.

Hoe? Dat leggen we je hier uit:

1. Lid worden

Lidmaatschap is 15,- per jaar. Als lid kan je investeren in de aanleg van een zonnedak, waar we Wassenaarse, schone, groene energie gaan opwekken. Daarnaast heb je stemrecht bij de ledenvergaderingen, net als alle andere leden.

2. Investeer in Wassenaarse groene stroom

Als lid kan je bij elk project opnieuw investeren. Tenminste, als je voldoet aan de tweede voorwaarde: je moet wonen in de buurt van het zonnedak waarin je investeert. Dit betekent dat je woont in hetzelfde postcodegebied of de omliggende en  aansluitende postcodegebieden van de locatie waar de energie wordt opgewekt. Dit gebied heet de postcoderoos.
We willen diverse zonneprojecten realiseren in Wassenaar, op verschillende daken en in verschillende postcodegebieden. Zo willen we dat inwoners in alle postcodegebieden binnen Wassenaar de kans hebben om te  investeren. Als je investeert dan ben je deelnemend lid. Je kunt – in de toekomst- deelnemend lid zijn in een of meerdere projecten van de WEC.

3. Deel mee in de opbrengst van de stroomverkoop

De groene energie die we in Wassenaar opwekken verkopen we aan een energiemaatschappij – en wordt zo lokaal aan het stroomnet van Liander toegevoegd. Hoe meer zonnestroom Wassenaar produceert, hoe groener de stroom die door het lokale net stroomt. Van de opbrengst betalen we eerst de vaste lasten op de installatie zoals bijvoorbeeld de verzekeringen. Vervolgens houden we een netto opbrengst over.

De deelnemende leden in een project bepalen wat er met de netto opbrengst van dat project wordt gedaan.

Omdat de energieproductie bij zonneprojecten in elk jaargetijde anders is, volgt aan het einde van elk jaar een eindafrekening. De maandelijkse uitkering kan hierbij -positief of negatief- gecorrigeerd worden.

Momenten werken wij aan twee projecten. Voor beide projecten is er subsidies toegekend en zullen we binnenkort starten met de uitgifte van zon participaties.
Selecteer een van de projecten en bekijk de details.

Dak Adelbert Collega Zonnepanelen

Zonne-Energieproject Adelbert College

Americaanse School ASH Zonnenpanelen

Zonne-Energieproject Amerikaanse School

Veel gestelde vragen:

Onder welke voorwaarden kan ik lid worden van de energiecoöperatie?

Ten eerste kan ieder persoon, ongeacht waar hij of zij woont, sympathiserend lid worden. Hiervoor betaal je 15,- per jaar

Als je vervolgens in een energieproject van de WEC stapt dan wordt je een deelnemend lid. Deelnemende leden zijn particulieren -of ondernemingen met een kleinverbruikersaansluiting. Zij wonen bij de start van elk afzonderlijk project in het postcoderoosgebied van de productielokatie  (dus in het postcodegebied en de aangrenzende postcodes om het zonnedak heen). Het kan dus zijn dat je bij het ene project in Wassenaar wel kan instappen, omdat je in het gebied woont, maar in het andere project niet, omdat je buiten de postcoderoos woont. 

Bij verhuizing naar een plek buiten de postcoderoos kan je tijdens de looptijd van de subsidie gewoon blijven deelnemen aan het project waar je bent ingestapt.

Ik wil me graag inschrijven als lid. Hoe en waar doe ik dat?

Je kunt je hier inschrijven. Het inschrijfgeld is € 15,- per jaar.

Ik heb zelf al zonnepanelen op het dak van mijn eigen woning. Kan ik dan deelnemen?

Wat goed dat je al zonnepanelen op je eigen woning hebt gelegd! We hopen voor jou dat je dan al in een groot gedeelte van je energiebehoefte voorziet. 

Je kan gelukkig ook deelnemen aan een investering bij de WEC. De investering in zonne-energie op andermans dak is per 1-1-2021 niet meer gekoppeld aan je eigen energieverbruik. Dat komt omdat de oude Postcoderoosregeling wordt verlaten en wij werken met de Regeling Coöperatieve Energieproductie (RCE). Binnen de RCE is er geen persoonlijke limiet aan de investering die je in groene energie mag doen.  

Dus als jij – mogelijk door het opwekken van je eigen energie- geld overhebt om te investeren in nog meer lokale groene energie, dan ben je van harte welkom!

Ik ben dakeigenaar van een dak waar de WEC op kan gaan produceren. Kan of moet ik ook deelnemend lid worden?

Als dakeigenaar kan je alleen deelnemend lid worden van het energieproject op jouw dak als je zelf woonachtig bent binnen de postcoderoos van je eigen (bedrijfs)dak, of als je bedrijf in hetzelfde pand een kleinverbruikaansluiting heeft.

Is dit niet het geval en wil je toch dat een gedeelte van de productie op jouw dak ten goede komt aan jouw bedrijf? Dan zullen we dat op een andere manier regelen, bijvoorbeeld door een slimme dakhuurconstructie. 

Je kan natuurlijk wel deelnemend lid worden van een energieproject op een ander dak, indien je binnen de postcoderoos van die productielocatie woont.

Mag een lid van een coöperatie in meerdere SCE-projecten deelnemen?

Een lid van een coöperatie mag aan meerdere projecten in zijn postcoderoos deelnemen. Aandachtspunt hierbij is dat er per locatie  een maximaal opgesteld vermogen per lid geldt. Voor zon-pv is dat 5 kWp, voor windenergie is dat 2 kW en voor waterkracht is dat 1 kW.

U bent bijvoorbeeld deelnemend lid in een zon-PV productie-installatie op een locatie. Als er op deze bestaande locatie extra zonnepanelen worden geplaatst, dan mag een lid deelnemen in het bestaande en het extra project tot ten hoogste de maximum eis van 5 kWp opgesteld vermogen op de locatie. Als het lid in het eerste project voor 4 kWp deelneemt, dan mag het lid in het extra project op die locatie voor maximaal 1 kWp deelnemen. Een lid mag wel aan meerdere projecten op meerdere locaties deelnemen. De maximale opgestelde vermogens gelden dan per locatie.

Maakt de WEC gebruik van de Postcoderoosregeling?

Nee. De WEC maakt gebruik van de Regeling Coöperatieve Energieproductie (RCE). Deze nieuwe regeling is de opvolger – en een vereenvoudigde versie- van de vorige regeling, de Postcoderoosregeling. Deze oude regeling vervalt per 1 januari 2021. In de RCE  speelt de postcoderoos nog wel een rol, maar er wordt geen koppeling meer gemaakt met het eigen energiegebruik van het deelnemend lid.

postcoderoos 2021

Wat gebeurt er met mijn inleg in een project als ik buiten de postcoderoos van dit project ga wonen?

Deze blijft onveranderd. In tegenstelling tot de vorige regeling mag je bij verhuizing gewoon deelnemend lid blijven van de projecten uit de postcoderoos waar je eerst woonde.

Verdien ik mijn investering terug, en zo ja op welke manier?

Afhankelijk van de keuzes die de ledenvergadering van de WEC maakt, verdien je tenminste binnen 15 jaar je investering terug. 

De WEC keert maandelijks een deel van de winst uit aan de deelnemende leden. Dit doen we omdat het voor jou als deelnemend lid interessant is om te zien of de eigen baten uit de stroomproductie van de WEC overeenkomen met het voorschot dat je maandelijks aan de energiemaatschappij betaalt voor jouw  energieverbruik. Verder heeft de inleg die jij als deelnemend lid in een energieproject van de WEC doet geen relatie met je energieverbruik. 

Omdat de energieproductie bij zonneprojecten in elk jaargetijde anders is, volgt aan het einde van elk jaar een eindafrekening.  De maandelijkse uitkering kan hierbij -positief of negatief- gecorrigeerd worden.

Kan ik de stroom salderen met mijn eigen afname? Zo nee, hoeveel cent per kWh krijgen jullie terug van de energieleverancier? En wat kost 1 kWh met jullie zonnepanelen? Ik reken zelf met 11 cent per kWh kosten voor mijn eigen zonnepanelen en ik ben benieuwd wat jullie terug krijgen van de leverancier.

Uw kan niet salderen met uw eigen afname. De WEC zet projecten op in Wassenaar op verschillende externe daken. Dit zijn voornamelijk grote dakoppervlakken om de investering die wij doen rendabel te maken. U kan dus al lid investeren in de projecten van de WEC, dit zal gaan gebeuren door het aankopen van participaties. Over de participaties krijgt uw een jaarlijks rendement tussen de 5 en 6%. De looptijd van een project is 15 jaar en zal worden gefinancierd door een subsidie van de overheid en de verkoop van de opgewekte stroom aan een energieleverancier.

Heb je een vraag? Het antwoord kan hier komen te staan!

Ga naar het contactformulier en stel je vraag.

De WEC heeft de volgende vragen gesteld aan de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland):

 1. De noodzaak wel of niet een overeenkomst in het kader van de AVG met de RVO op te moeten stellen en de reden daarvoor.
 2. De grondslag van de persoonsgegevens verwerking in het kader van de SCE door de RVO.
 3. Alle verwerkingsdoelen bij de RVO voor de persoonsgegevens van onze leden.
 4. De bewaartermijn van de persoonsgegevens bij de RVO van onze leden
 5. Graag bevestiging dat onze leden hun rechten zoals benoemd in de AVG t.a.v. de verwerking bij de RVO rechtstreeks bij de RVO kunnen uitoefenen. 
 6. Graag ook de bevestiging dat de persoonsgegevens toereikend zullen worden beveiligd.

Antwoorden:

 1. Een energiecoöperatie als de WEC is als rechtspersoon verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van gegevens van haar leden. Als in de ALV wordt besloten om een SCE subsidie aan te vragen dan is daaraan inherent dat de NAW gegevens met RVO zullen moeten worden gedeeld zodat RVO kan vaststellen of aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. Voor het verstrekken van deze gegevens aan RVO is de coöperatie dus zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke.
 2. Het doel van de SCE subsidies is de lokale betrokkenheid bij het produceren van hernieuwbare energie te ondersteunen. Dat betekent dat om voor deze langlopende subsidie in aanmerking te komen het lokale karakter van de betreffende energiecoöperatie moet worden aangetoond aan de hand van de NAW gegevens van de leden. De voorwaarden voor het toekennen van de subsidie zijn opgenomen in artikel 13 en in de artikelen 30 t/m 34 van de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking.
 3. RVO heeft vervolgens als ontvanger van de NAW gegevens van de leden van de coöperatie een eigen rechtsgrond om die gegevens te ontvangen en te gebruiken om te controleren of aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan. RVO is dus geen verwerker waarmee een verwerkersovereenkomst moet worden afgesloten maar de verwerkingsverantwoordelijke die gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om een taak van algemeen belang te kunnen uitoefenen zoals die is vastgelegd in de hierboven genoemde regeling.
 4. Na definitieve en onherroepelijke vaststelling van de subsidiebeschikking blijven de persoonsgegevens nog zeven jaar bewaard voor financiële verantwoordingsdoeleinden en worden daarna verwijderd.
 5. Het is correct dat de leden van WEC als betrokkenen bij RVO hun rechten op grond van de AVG kunnen uitoefenen als het gaat om de verwerking van hun gegevens door RVO.
 6. Vanzelfsprekend zorgt RVO voor organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen conform de standaarden die de Rijksoverheid daaraan stelt.

 

Vragen:

De leden van de coöperatie kopen een participatie voor 15 jaar. Van wie zijn de zonnepanelen in die periode en van wie zijn ze na 15 jaar? Van de participanten? Van de coöperatie of het bestuur? Of van de dakeigenaar?

De participant heeft na 15 jaar 75-90% van zijn investering teruggekregen in de vorm van rente. Hoeveel mag hij aan het eind van die 15 jaar nog tegemoet zien? De waarde van de zonnepanelen is dan nog ongeveer 40% van de investering.

Mag de participant na 15 jaar nog €200 (van de €500 inleg) tegemoet zien? Dan zou hij na 15 jaar

115-130% van zijn inleg terug hebben. Over een periode van 15 jaar is dat dan 1-2 % per jaar?

 

Antwoord: 

Een belangrijke vraag blijft welke vergoeding jullie gaan ontvangen van de leverancier? Nu betalen zij tussen 7 en 11 cent per kWh.

Het verdienmodel van de WEC bestaat uit het financieren van de initiële investering middels bijdragen van haar deelnemende leden. Het terugverdienen van deze investering geschiedt middels de aanvraag en ontvangst van de SCE subsidie per gegenereerde kWh, alsmede de verkoop van de geproduceerde energie aan een energie partij, hetgeen wordt vastgelegd in een Energie afname contract (PPA).

De energiecoöperatie ontvangt gedurende een periode van 15 jaar subsidie per geproduceerde kWh, waarbij het uitbetaalde subsidiebedrag meebeweegt met de marktwaarde van de geproduceerde energie in dat jaar.

De vergoeding die de WEC voor de opgewekte stroom gaat krijgen ligt in de praktijk tussen ligt tussen de 12.1-14.6 ct/kWh

Om te borgen dat er voldoende participatie en betrokkenheid is, wordt een minimum aantal deelnemers in het postcoderoosgebied vereist. Bij zonne-energie is dat minimaal een lid per 5 kWp opgesteld vermogen. Bijvoorbeeld: een postcoderoosproject met 200 standaardpanelen, totaal opgesteld vermogen 50 kWp, moet minimaal 10 deelnemende leden hebben. Meer deelnemende leden mag natuurlijk ook.

De installatie wordt afgeschreven over de subsidieperiode van 15 jaar. Het is bekend dat de technische levensduur van zonnepanelen langer kan zijn, maar in de praktijk is het gebruikelijk de volledige kosten te dekken in de periode dat de inkomsten gegarandeerd zijn. Daarnaast is om deze reden ook de looptijd van mogelijke (dak-)huur contracten vaak 15 jaar, eventueel met een verlengingsoptie. Afhankelijk van de afspraken met de verhuurder van het dak, kan er na de 1e periode van 15 jaar nog 5 jaar worden door-gehuurd, indien de staat van het dak en de businesscase dat toe laten. Na afloop van de dakhuur dient de installatie van het dak te worden gehaald, of overgedragen aan de dakeigenaar.

De zonnepanelen zijn van de coöperatie, dus in principe van alle deelnemende leden/participanten, die installatie zal dus gefinancierd worden vanuit de inleg van de leden en de subsidie (SCE) die wij ontvangen van de overheid, gedurende   de looptijd van 15 jaar (die is gegarandeerd). U kan meer lezen over de SCE op https://www.hieropgewekt.nl/SCE

Op basis van de eerste berekeningen, verwachten wij voor de deelnemende leden een terugverdientijd van circa 7-10 jaar en een rendement van 5.5-6%. deze getallen zijn indicatief op basis van eerste inschattingen, zonder een EPC partij of het netwerkbedrijf te raadplegen. Dit betekent dat de initiële investering in <10 jaar tijd volledig is terugverdiend, plus een gezond rendement. Dit rendement is een rendement op ingelegd eigen vermogen, geen rente aangezien de inleg geen lening is maar een investering.

Zie bijgaand plaatje als rekenvoorbeeld met een inleg van € 75,– (hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en is puur ter indicatie)

WEC - Overzicht kasstroom per deelname